Klauzule niedozwolone

W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności wielokrotnego pozywania przedsiębiorcy o uznanie danego postanowienia wzorca ...

Rodzice a dzieci

Ograniczenie władzy rodzicielskiej już nie będzie automatyczne. Od 29 sierpnia 2015 r. będzie obowiązywała zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ...

WADIUM A KOSZT PODATKOWY

Wadium zatrzymane z własnej winy nie stanowi kosztu Wyrok NSA z 27 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1821/12 Przedsiębiorca startujący w przetargu n...