5 rzeczy o oddłużaniu spółek, o których warto wiedzieć

dług

Długi to zmora wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Są powodem zamykania  biznesów, a co się z tym wiąże – doprowadzają do wielu ludzkich dramatów. Jednak nawet duże długi można spłacić i uniknąć ogłaszania upadłości. Oddłużanie to długotrwały, wyczerpujący i skomplikowany proces, dlatego najlepiej, jeśli będzie nad nim czuwać profesjonalna kancelaria adwokacka. Co warto wiedzieć o oddłużaniu spółek?

Zadłużenie spółek

Spółka też może popaść w długi

Spółki nie są chronione przed popadaniem w długi. Wspólnicy w spółkach osobowych, takich jak sp. jawna, komandytowa, partnerska, muszą w ostateczności spłacać długi przedsiębiorstwa z własnego majątku. Spółki kapitałowe, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, odpowiadają za swoje długi jako podmioty gospodarcze, bez przerzucania odpowiedzialności na osoby będące ich właścicielami.

Co to jest niewypłacalność?

Niewypłacalność spółki to stan trwający dłużej niż 24 miesiące, w którym przedsiębiorstwo nie ma zdolności do spłacania swoich zobowiązań pieniężnych lub gdy zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku.

Jak ratować sytuację?

Spirala zadłużenia

Kiedy istnieje ryzyko niewypłacalności, należy zwrócić się do pomoc do specjalistów od obsługi prawnej firm zamiast wpadać w pułapkę kolejnych zobowiązań, czyli tzw. spiralę zadłużenia. Na czym polega to zjawisko? Jeśli spółka zaczyna mieć problemy finansowe, jej właściciele często biorą pożyczki, aby spłacić istniejące zobowiązania. Tworzą się przy tym kolejne, coraz większe długi. Łatwo przewidzieć, że takie działanie doszczętnie zrujnuje finanse spółki.

Na czym polega oddłużanie?

Oddłużanie to ogół działań, które doprowadzą do spłacenia przez spółkę wszystkich zobowiązań i pozwoli uniknąć ogłoszenia upadłości. Polega zwykle na negocjacjach z wierzycielami i bankami oraz na ochronie spółki przed negatywnymi skutkami windykacji i postępowania egzekucyjnego.

Jak skutecznie oddłużyć spółkę?

Zadanie oddłużenia spółki najlepiej będzie powierzyć kancelarii prawnej, która się w tym specjalizuje. Doświadczeni prawnicy sprawnie przeprowadzą cały proces i zagwarantują najbardziej korzystne rozwiązanie problemów przedsiębiorstwa.