Testament zapisowy – co to jest?

Pieniądze to temat, który zawsze budzi duże kontrowersje i emocje. Jest tak również w przypadku spadków, gdzie środki finansowe przyjmują zazwyczaj postać nieruchomości i innych dóbr materialnych. Aby uprościć i ujednolicić sposób rozwiązywania kwestii spadkowych, stworzono liczne przepisy prawne. Ciekawym terminem, o którym mówi nam Kodeks Cywilny, jest tzw. testament zapisowy. […]