Czy upadłość konsumencka ratuje przed egzekucją komorniczą?

czy upadlosc konsumencka ratuje przed egzekucja komornicza

Upadłość konsumencka to narzędzie wprowadzone w 2009 roku. W obecnym kształcie polskiego prawodawstwa funkcjonuje jako element prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże, często i błędnie, upadłość konsumencka w świadomości społecznej funkcjonuje jako po prostu jako ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej. Nie jest to jednak taka prosta sprawa – trzeba spełnić odpowiednie warunki, ostateczna decyzja należy do Sądu i bynajmniej nie jest to czarodziejska różdżka, która usuwa długi i inne zobowiązania.

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niestety, Polacy bardzo często popadają w finansowe tarapaty – gospodarstwa domowe w Polsce zadłużone są na prawie 800 mld zł (dane NBP z maja 2020). Do głównych problemów należą: spirala długów, pożyczki parabankowe i tzw. „chwilówki”, nadmierne zadłużanie, problemy z opłaceniem zobowiązań.  Kiedy sytuacja dochodzi do skrajności – jedną z opcji pomocy jest systematyczne oddłużanie lub postępowanie mające ogłosić upadłość konsumencką. Polega ona na zredukowaniu bądź umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, w przypadku uznanej niewypłacalności. Uznaje ją Sąd Rejonowy, na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Jej składowymi jest proces oddłużenia, poprzedzony licytacją majątku bądź prawnie zatwierdzonym planem spłaty, gdyż cel jest jeden – pozbycie się zobowiązań, i rozpoczęcie nowego epizodu z czystą kartą, nieobciążoną wierzytelnościami.

Egzekucja komornicza a upadłość

Co dzieje się, jeśli dłużnik ma trwające egzekucje komornicze? Polskie prawo reguluje to w następujący sposób. Wnioskowanie o upadłość nie wstrzymuje postępowania komorniczego.  W trakcie trwania postępowania, do finalnego orzeczenia przez Sąd – komornik ma prawo prowadzić swoje ustawowe działania wobec dłużnika.  Podczas trwania procedury sądowej, dłużnik może ubiegać się o parasol ochronny i zawieszenie postępowań komorniczych. W tym wypadku zarówno sąd, jak i dłużnik działają we wspólnym celu – jak najszybszego pozbycia się długów. Dłużnik może złożyć podanie do sądu o zawieszenie czynności. Jeśli Sąd wyda przychylną decyzję – komornik będzie musiał zawiesić wszelkie działania, aż do ogłoszenia decyzji przez Sąd. Jeśli decyzja Sądu będzie przychylna, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może skutkować umorzeniem każdego postępowania egzekucyjnego, które toczy się wobec dłużnika. Wtedy też komornik traci możliwości zajęcia majątku.

Choć wszystko zależy od skali długu i skali spłaty, nadrzędnym cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej łączy się z maksymalizacja szans na spłacenie długów.  Licytacja majątku nie jest rzeczą przyjemną, jednakże ta procedura, skutecznie przeprowadzona, znacznie zmniejsza długi oraz nierzadko całkowicie spłaca wierzytelności objęte postępowaniem komorniczym, a także całkowicie wyklucza lub opóźnia działania komornika.