Jak działa przewłaszczenie na zabezpieczenie?

umowa

Ochrona wierzyciela przed ewentualnymi stratami jest niezwykle ważna, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w razie niedotrzymania terminów czy innych warunków umowy przez dłużnika. Jednym ze sposobów, na które nierzadko się decydują, jest tak zwane przewłaszczenie przez zabezpieczenie. Nie każdy jednak wie, na czym właściwie polega taka umowa prawna. W dzisiejszym wpisie nie tylko ją zdefiniujemy, ale również zwrócimy uwagę na to, kto może z niej korzystać oraz jakie daje prawa wierzycielowi i dłużnikowi.

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie i jaki jest cel takiej umowy? 

Klienci naszej kancelarii adwokackiej w Poznaniu nierzadko pytają, z czym się wiąże sporządzenie umowy, której celem jest przewłaszczenie przez zabezpieczenie oraz co w praktyce oznacza to sformułowanie. Otóż dokument jest tworzony po to, aby dłużnik przeniósł wartość rzeczy ruchomej na swojego wierzyciela.

Należy wspomnieć, że wspomniana rzecz najczęściej nie zostaje wydana, natomiast po spłacie umowy wierzyciel robi to samo, czyli przenosi wartość rzeczy ruchomej na byłego dłużnika. W praktyce oznacza to, że rzecz dwukrotnie zmienia właściciela. Nietrudno się domyślić, że skorzystanie z obsługi prawnej w zakresie sporządzenia takiej umowy ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie wierzytelności. Dzięki temu wierzyciel może czuć się spokojniejszy, jeśli chodzi o odzyskanie należności.

Jakie są warianty przewłaszczenia na zabezpieczenie? 

Osoby, które zastanawiają się nad przewłaszczeniem na zabezpieczenie, powinny wiedzieć, że istnieją dwa warianty takiego rozwiązania. Pierwszym z nich jest przeniesienie własności rzeczy pod warunkiem rozwiązującym, który polega na spłacie wierzytelności. Wówczas po spłacie dochodzi do wspomnianej wcześniej ponownej zmiany właściciela (na byłego dłużnika). Drugi wariant jest nieco bardziej złożony, ponieważ polega na przygotowaniu dwóch umów o przeniesienie własności rzeczy. Są to następujące dokumenty:

  • umowa polegająca na bezwarunkowym przeniesieniu własności rzeczy,
  • umowa polegająca na zobowiązaniu się nabywcy do powrotnego przeniesienia własności w momencie, w którym dojdzie do zaspokojenia zabezpieczonej nieruchomości.