Kto i w jakiej sytuacji może dokonać przeszukania?

przeszukania pojazdu przez policjanta

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do dokładnego obejrzenia rzeczy, pomieszczenia lub osoby przez upoważnione do tego służby. Takie czynności nazywamy przeszukaniem. Czasami zdarza się tak, że osoby, które zostają mu poddane, nie są pewne, czy takie działania są zgodne z prawem i nie wiedzą, jak dokładnie powinny przebiegać, właśnie dlatego w dzisiejszym wpisie omówimy pokrótce, kto i w jakiej sytuacji może dokonać przeszukania.

Jaki jest cel przeszukania?

Jedną z ważniejszych kwestii, które należy wiedzieć na temat przesłuchania, jest ta dotycząca celu takich działań. Otóż stanowi o tym prawo karne, a dokładnie art. 219 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego. Zgodnie z zapisami, które się w nim znajdują, przeszukanie jest możliwe w przypadku konieczności wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.

Oprócz tego można je przeprowadzić również w sytuacji, w której trzeba odszukać rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie. Mowa tutaj również o rzeczach, które podlegają zajęciu w postępowaniu karnym, na przykład o narkotykach, kradzionych rzeczach czy o broni. Co ważne, przeszukaniu może podlegać nie tylko osoba, ale również mieszkanie, biuro, magazyn, pojazd, przedmioty podręczne czy odzież.

Kto i na jakiej podstawie może dokonać przeszukania?

Czasami zdarza się tak, że do naszej kancelarii radcy prawnego w Poznaniu przychodzą osoby, które nie są pewne, czy przeszukanie było zgodne z prawem. Właśnie dlatego warto wiedzieć, że podstawą do podjęcia takich działań, jest uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana albo przedmioty znajdują się w określonym miejscu. Nadużyciem jest z kolei sytuacja, w której do przeszukania dochodzi w momencie, w którym nie ma potrzeby przeprowadzenia takich czynności albo w przypadku przeszukania świadka czy innej osoby, która nie powinna zostać poddana procedurze.

Należy również podkreślić, że zarządzić o przeszukaniu może jedynie prokurator albo sąd poprzez wydanie postanowienia. W dokumencie musi zostać przedstawiony cel oraz wskazane dowody albo okoliczności, które dają przypuszczenia. Co więcej, nie ma możliwości przeprowadzenia przeszukania osobiście. Może go dokonać jedynie prokurator, a w razie polecenia sądu albo prokuratora również policja.