Niewłaściwe ograniczanie prokury

b

Parę dni temu, bo 30 stycznia 2015 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę o niedopuszczalności wpisu do krajowego rejestru sądowego prokurenta z równoczesnym ograniczeniem jego umocowania do działania wyłącznie z członkiem zarządu spółki.

Uchwała ta przecina wątpliwości co do poprawności stosowania tak zwanej prokury niewłaściwej tj. właśnie takiej, w której prokurent musi działać z innym członkiem zarządu. Wątpliwość wynika z art. 109[1] par. 2 k.c., zgodnie z którym nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 30 stycznia 2015 r. III CZP 34/14