Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Co nas czeka w 2020 roku?

restrukturyzacja

Nasza kancelaria specjalizuje się między innymi w prowadzeniu spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego – zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Od momentu powstania kancelarii kwestie związane z szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, rolników prowadzących gospodarstwo, pozostają w kręgu naszych zainteresowań.

Zajmujemy się również upadłością spółek i przedsiębiorców  oraz upadłością konsumencką dotyczącą osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Na fali zbliżającego się kryzysu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  przygotowane przez Nas rozwiązania pozwolą Państwu przetrwać lub skutecznie pozbyć się wszelkich zobowiązań.

Postępowanie restrukturyzacyjne szansą na pozostanie na rynku

Wśród czynników odpowiedzialnych za możliwe pogorszenie sytuacji małych gospodarstw rolnych w kolejnym roku kalendarzowym wymienia się poważne spowolnienie gospodarcze (budżet bez deficytu w 2020 roku wydaje się obecnie niemożliwy), niepewną koniunkturę, ujemne stopy procentowe, zmienne oraz niekorzystne przepisy dla przedsiębiorców, opóźnienia lub braki w płatnościach, wysokie koszty socjalne utrzymania pracowników, ujemne rachunki ekonomiczne przedsięwzięcia w postaci upraw rolnych przez niekorzystne warunki atmosferyczne, czynniki ryzyka gospodarczego związanego z chorobami żywego inwentarza, brak stałej polityki cenowej pomiędzy okresami kalkulacyjnymi a realizacją kontraktów, inne czynniki ryzyka gospodarczego.  Jednak dzięki podjętym przez nas działaniom wskazane przedsiębiorstwa, podobnie jak inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne, zwiększą swoją szansę na przetrwanie tego trudnego okresu. Nasze wsparcie merytoryczne pomaga poradzić sobie z okresową niewypłacalnościąW sytuacji kryzysowej razem z klientem opracowujemy dostosowany do jego potrzeb plan restrukturyzacji (przygotowujemy wniosek, kompletujemy dokumenty, reprezentujemy klienta przed właściwym sądem, współpracujemy z wyznaczonym przez sąd tymczasowym nadzorcą).

Postępowanie restrukturyzacyjne w ramach sanacji pozwala na skuteczne zatrzymanie wszelkich egzekucji, działań windykacyjnych oraz na zwolnienie depozytów sądowych. Rozwiązanie to pozwala na wykreowanie czasu dla podmiotów takich jak: spółki, działalności gospodarcze oraz gospodarstwa rolne. Pozwala również na znaczne zredukowanie poziomu zadłużenia w ramach postępowania układowego w sanacji. Okres wykreowanego tzw. bezpieczeństwa wolnego od egzekucji i windykacji to okres od minimum 12 miesięcy do 5 lat. Na dzień dzisiejszy, nie ma skuteczniejszej formy prawnej wstrzymania egzekucji, bezpieczniejszej dla majątku oraz taniej biorąc pod uwagę standardowe koszty pozwów przeciw egzekucyjnych wraz z kosztami i dalszymi konsekwencjami.

W dniu 8 lutego 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Wynika z niej, że restrukturyzacją można objąć długi pieniężne, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne – restrukturyzacja opiera się wtedy na udzieleniu przez odpowiednie instytucje wspomnianemu podmiotowi pomocy publicznej. Osoba ta zostaje zobowiązana do opracowania planu restrukturyzacji, który musi zostać zaakceptowany przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Plan ten powinien zawierać opis sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarstwo rolne oraz tej, w jakiej znajdzie się po uzyskaniu pomocy publicznej, analizę i ocenę jego stanu ekonomiczno-finansowego, wykaz planowanych działań, a także między innymi harmonogram ich wdrożenia.

Niestety, ustawa jest „martwa”, ponieważ w punkcie 1 i 2 nie weszły rzekomo przepisy wykonawcze z Unii Europejskiej, i wg naszej wiedzy, przepisy nie wejdą w życie nigdy (dotyczą one udzielenia pożyczek oraz gwarancji).
W punkcie 3 ustawy, przedstawiciel proponuje przepadek gospodarstwa rolnego na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zamian za uregulowanie zobowiązań rolnych (nie koniecznie poza rolnych), a same zobowiązania jak czytamy też muszą być proporcjonalne do przejmowanego majątku. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka – jeżeli już mówimy o utracie gospodarstwa rolnego, gdyż ta zwalnia ze wszelkich zobowiązań w ramach oddłużenia.