Rodzice a dzieci

service

Ograniczenie władzy rodzicielskiej już nie będzie automatyczne.

Od 29 sierpnia 2015 r. będzie obowiązywała zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzięki której sąd nie będzie już musiał ograniczyć władzy rodzicielskiej jednego z małżonków w przypadku, nawet gdy nie przedstawią oni porozumienia o sposobie jej wykonywania.

Do tej pory tak właśnie było. W praktyce prowadziło to do tego, że rodzic, który po rozwodzie nie będzie zamieszkiwał z dzieckiem miał automatycznie ograniczaną władzę rodzicielską, a zatem rodzic przy którym dziecko miało zamieszkiwać po rozwodzie mógł z premedytacją ze złośliwości nie zgadzać się na zawarcie ww. porozumienia i tym samym spowodować ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. Tak już nie będzie.

Ten sam poziom życia dla dzieci i rodziców

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że rodzice i dzieci mają prawo do takiej samego poziomu życia nawet jeżeli nie zamieszkują już razem. Powyższa zasada ma wpływ na wysokość zasądzanych alimentów. Należy jednakże pamiętać, że ich wysokość jest zawsze grą między usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego do alimentów i możliwości finansowych zobowiązanego.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.