Przepisy unijne w procedurze cywilnej

AdobeStock

Wraz z postępem integracji europejskiej, pojawiły się akty prawne, dążące do osiągnięcia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i ułatwienia obywatelom dochodzenia praw w sporach transgranicznych. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze instrumenty harmonizujące procedurę cywilną Państw Członkowskich.