Czym jest rękojmia?

wimat

Przez rękojmię rozumie się odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta. Jeżeli konsument zauważy wadę fizyczną bądź prawną zakupionego towaru, wtedy może złożyć reklamację na podstawie rękojmi. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne, […]

Przepisy unijne w procedurze cywilnej

AdobeStock

Wraz z postępem integracji europejskiej, pojawiły się akty prawne, dążące do osiągnięcia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i ułatwienia obywatelom dochodzenia praw w sporach transgranicznych. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze instrumenty harmonizujące procedurę cywilną Państw Członkowskich.