wimat
  • zawiązywanie i rejestracja spółek
  • akta ustrojowe spółek i ich władz
  • przekształcenia kapitałowe spółek
  • przygotowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, a także wszelkich innych dokumentów spółki