wimat
  • reprezentacja w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
  • kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności majątkowej i karnej członków zarządu spółek prawa handlowego