wimat
  • zabezpieczenie procesu nabywania i zbywania nieruchomości
  • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
  • problematyka najmu i dzierżawy przedsiębiorstw