wimat
  • doradztwo podatkowe
  • występowanie przed organami podatkowymi
  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe
  • opodatkowanie dostaw unijnych i pozaunijnych
  • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych