• sporządzanie, opiniowanie, negocjacja umów
  • zabezpieczenie umów i roszczeń z nich wynikających
  • przygotowanie umów, ofert, regulaminów