Wynagrodzenie prezesa bez ZUS?

wimat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny potwierdził, że stosunek powołania na członka zarządu na podstawie kodeksu spółek handlowych nie musi wiązać się z obowiązkiem odprowadzania od wynagrodzenia takiego członka składek do ZUS. Wynika to z faktu, że stosunek taki nie musi wiązać się automatycznie z powstaniem stosunku pracy, zlecenia ani świadczenia usług. Pełnienie zaś funkcji w zarządzie w takiej sytuacji powoduje jedynie nawiązanie stosunku organizacyjnego, wewnętrznego w spółce.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 11 i 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ww. wewnętrzny stosunek powołania nie podlega oskładkowaniu, albowiem nie jest w tym artykułach wymieniony.

Należy przy tym pamiętać, że możliwe jest równoczesne wypłacanie członkowi zarządu wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę (oskładkowane), na podstawie której członek zarządu będzie wykonywał obowiązki różne od tych przypisanych do funkcji w zarządzie oraz nieoskładkowanej pensji na podstawie uchwały wspólników. W takiej sytuacji należy szczególną uwagę zwrócić na precyzyjne rozgraniczenie zakresów obowiązków z umowy o pracę i ze stosunku wewnętrznego.

Decyzja z 28 lipca 2015 r. ZUS Oddział w Gdańsku nr 328

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.