Partnerzy

Zespół
Radosław Witkowski

Partner zarządzający, adwokat. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1994 r. został wpisany na listę Radców Prawnych OIRP (Okręgowa Izba Radców Prawnych) w Poznaniu. Na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu wpisany od 2011 r.
Członek Zarządu firmy konsultingowej „International Business Group Consulting Ltd.” z siedzibą w Zurichu od 2002 r.
W 2008 r. wpisany na listę akredytowanych ekspertów PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Specjalista z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, upadłościowego, podatkowego oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów z branży handlowej, spożywczej, przemysłowej.

Zespół
Tomasz Cabała

Radca Prawny, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował naukowo jako asystent w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu łódzkiego (6 lat). W 1998 roku ukończył aplikację sędziowską. W latach 2001-2005 pracował w międzynarodowych kancelariach prawniczych Warszawie. Wpisany na listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi w 2005 r. Od 2008 r. wpisany na listę akredytowanych ekspertów PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Specjalista z zakresu prawa cywilnego, procesowego, prawa spółek handlowych, przemysłowego, ubezpieczeniowego, pracy oraz ustawodawstwa związanego z pozyskiwaniem dotacji europejskich. Pracuje również w języku angielskim, zna język niemiecki i francuski.