wimat
  • rejestracja przedsiębiorstw
  • zezwolenia i koncesje
  • inwestycje krajowe i zagraniczne
  • zabezpieczenie i windykacja należności
  • prawo antymonopolowe i prawo konkurencji
  • prawo własności przemysłowej
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • restrukturyzacja, likwidacja przedsiębiorstw