Kim są biegli sądowi?

AdobeStock

Temat biegłych sądowych łączy się z takimi zagadnieniami, jak postępowanie dowodowe i sposób wykazywania okoliczności, wymagających wiadomości specjalnych. Ze wskazanymi osobami możemy spotkać się w każdym sformalizowanym postępowaniu, zarówno tym prowadzonym przed sądem, jak i przez organ administracji publicznej. Co ważne, opinia biegłego jest jedynym środkiem dowodowym okoliczności, których wyjaśnienie wymaga […]