Charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej

AdobeStock

W dzisiejszym artykule scharakteryzujemy już ostatni typ spółki osobowej i tym samym zamkniemy cykl poświęcony tego rodzaju podmiotom.

Zwróćmy uwagę, że spółka komandytowo-akcyjna – bo o niej właśnie mowa – jest podmiotem hybrydowym i z samej nazwy zawiera w sobie cechy zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki komandytowej. Ustawodawca zalicza ją jednak do grupy ułomnych osób prawnych, o czym zawsze warto pamiętać. Spółkę komandytowo-akcyjną wyróżnia spośród innych spółek osobowych fakt funkcjonowania w jej obrębie dwóch rodzajów wspólników – komplementariuszy i akcjonariuszy, poniżej zatem przedstawimy ich status.

Status komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

Komplementariuszami są z reguły założyciele spółki komandytowo-akcyjnej, którzy dzięki swojej pozycji zachowują stały wpływ na jej kierowanie. To właśnie do praw i obowiązków tych wspólników należy bowiem prowadzenie sprawy spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz. Komplementariusz jest zatem aktywnym członkiem spółki komandytowo-akcyjnej, z czym został powiązany zakres jego odpowiedzialności za zobowiązania. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, osobisty, solidarny i subsydiarny, czyli tak jak wspólnik spółki jawnej. Znaczący wpływ na funkcjonowanie prowadzonej działalności gospodarczej okupiony jest zatem przyjęciem także znaczącego ryzyka.

Status akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

Istnienie w strukturze spółki komandytowo-akcyjnej drugiego rodzaju wspólnika – akcjonariusza – pozwala na sprawne pozyskiwanie dofinansowania do jej działalności poprzez emisję akcji skierowaną do szerokiego kręgu inwestorów. Akcjonariusze nabywają lub obejmują akcje spółki komandytowo-akcyjnej, które mogą być także przedmiotem obrotu giełdowego. Akcjonariusz jest wspólnikiem pasywnym, nie ma on wpływu na bieżące działanie spółki i nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania. Funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej wymaga, by akcjonariusze mieli zaufanie do komplementariuszy. Z tego względu nie jest to rodzaj spółki często występujący w obrocie gospodarczym. Brak bowiem możliwości zmiany kadry menadżerskiej przy jednoczesnym ryzyku finansowym powoduje, że znaczenie spółki komandytowo-akcyjnej jest aktualnie dość niewielkie.

Mamy nadzieję, że powyższy wpis pomoże w lepszym zrozumieniu specyfiki spółki komandytowo-akcyjnej. Jednocześnie przypominamy, że w trakcie całego cyklu, poświęconego spółkom osobowym, omawialiśmy ich status prawny, pokazywaliśmy, w jaki sposób nabywają swój majątek oraz jaką odpowiedzialność ponoszą poszczególni wspólnicy. Zachęcamy zatem do zapoznania się ze wszystkimi artykułami.