Czym jest nakaz zapłaty?

AdobeStock

Wyobrażając sobie przebieg procesu, pewnie każdy ma przed oczami pełną salę rozpraw, postępowanie dowodowe oraz ogłaszanie przez sąd wyroku. Tymczasem proces cywilny może zakończyć się poprzez wydanie nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron postępowania.