Co to jest prokura i kiedy jest przydatna?

dokumenty

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego może udzielić przedsiębiorca wpisany do CEIDG lub KRS. Stanowi tzw. umocowanie do czynności sądowych i innych, które wykonuje się prowadząc przedsiębiorstwo. Mówiąc prościej, jest to udzielenie pozwolenia na reprezentowanie właściciela lub zarządu firmy. Prokura musi być udzielona na piśmie, inaczej jest nieważna.

Kto może zostać takim reprezentantem, czyli prokurentem? Niemal każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być ktoś niezwiązany z firmą lub któryś ze wspólników spółki handlowej. Nie można za to ustanowić prokurentami wspólników ze spółki partnerskiej i jawnej oraz komplementariuszy w spółce komandytowej, a także członków zarządu spółki kapitałowej i osób będących członkami rady nadzorczej. Dobrym kandydatem na prokurenta będzie radca prawny, wyspecjalizowany w dziedzinie biznesu.

Jakie są korzyści z ustanowienia prokurenta?

Ustanowienie prokurenta to duże odciążenie dla zarządu przedsiębiorstwa. Taka osoba może reprezentować firmę lub spółkę w sądzie i załatwiać wiele innych spraw urzędowych, dzięki czemu zarząd może w spokoju zająć się innymi zadaniami. Przykładowe działania prokurenta to podpisywanie umów, nabywanie w imieniu przedsiębiorstwa nieruchomości lub firm, uczestniczenie w postępowaniach sądowych. W ramach prokury nie można jednak zbyć przedsiębiorstwa ani oddać go do czasowego korzystania. Prokurent nie może też sprzedać firmowej nieruchomości. Do tych czynności konieczne jest udzielenie prokurentowi osobnego pełnomocnictwa.

Prokurę można w dowolnym momencie ustanowić i odwołać, więc prokurent musi działać na korzyść przedsiębiorstwa, aby nadal sprawować tę funkcję. Co prawda prokurent nie ponosi takiej samej odpowiedzialności jak zarząd przedsiębiorstwa, ale w przypadku działania na szkodę reprezentowanej przez siebie firmy lub spółki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.