OPŁATY PÓŁKOWE – jak z nimi walczyć?

wimat

Roszczenie o zwrot półkowego przedawnia się po trzech latach

Sieci supermarketów często wykorzystują swoją pozycję na rynku i uzależniają współpracę handlową od zawierania fikcyjnych – z pozoru atrakcyjnych – umów marketingowych. Dzięki temu mogą pobierać narzucone przez siebie opłaty dodatkowe, którym kontrahent nie może się przeciwstawić.

Praktyka wskazuje, że te dodatkowe opłaty ukryte są zazwyczaj w opłatach za ekspozycję towaru w odpowiednim miejscu marketu lub w działaniach marketingowych i promocyjnych lub też wskazane są jako bonus od obrotu. Uiszczenie opłaty odbywa się najczęściej przez potrącenie z wynagrodzenia za towar – kontrahent nie ma zatem możliwości odmówić zapłaty.

Pamiętać należy jednakże, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów, jeśli usługi promocyjne bądź logistyczne nie są przez market wykonywane, bądź są świadczone w niewielkim zakresie, tego rodzaju działania stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dzięki temu kontrahent może żądać zwrotu opłat i odsetek przed sądem. Okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu pobrania przez sieć danej opłaty – nie można zatem zbytnio zwlekać wytoczeniem w sprawach tego typu powództwa.