WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY

wimat

WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY

Przedsiębiorca może przepakować towar bez zgody wprowadzającego do UE

wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I CSK 534/13

Właściciel nie ma prawa zakazywać używania wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium wspólnoty pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą – chyba, że właściciel ma powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi (powodem jest przykładowo zmiana stanu towaru).

W ww. wyroku SN stwierdził, że firma niemiecka miała pełne prawo do wprowadzenia po raz pierwszy leku na rynki krajowe UE, ale potem nie ma już uprawnień do kontrolowania jego dystrybucji. Tym samym dystrybutor może towar dowolnie przepakowywać, o ile nie zmienia to stanu towaru.

Wynika to wprost z art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.