Krótki poradnik dla przyszłego najemcy

AdobeStock

Każdy, kto miał okazję najmować pokój lub mieszkanie, zapewne zdaje sobie sprawę, jak wiele problematycznych kwestii może wiązać się z taką sytuacją. W dzisiejszym poradniku postanowiliśmy podpowiedzieć więc, jak poradzić sobie z właścicielem lokalu, który narusza nasze prawo do prywatności i bez zgody wchodzi do mieszkania oraz wyjaśnimy, jakie kroki należy podjąć, gdy wynajmujący nie chce zwrócić kaucji. Zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpuje to listy problemów, dlatego postaramy się – jak najczęściej – rozwijać niniejszy poradnik o kolejne zagadnienia.

Problem „wścibskiego” właściciela mieszkania

Wskazany problem dotyczy sytuacji, gdy właściciel lokalu bez naszej zgody wchodzi do wynajmowanego przez nas mieszkania, także pod naszą nieobecność. Należy zauważyć, że wejście do mieszkania lub nieopuszczenie go wbrew woli lokatora także przez właściciela jest działaniem bezprawnym. W razie naruszenia tego zakazu, najemcy przysługuje ochrona prawna w postaci powództwa posesoryjnego (ochrona posiadania). Jeśli taka kłopotliwa sytuacja stanie się naszym udziałem, warto porozmawiać z wynajmującym – wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z istnienia przedmiotowego zakazu. Należy również dodać, że od wskazanej reguły prawo przewiduje pewne wyjątki. W razie awarii, wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, lokator jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli jest nieobecny lub odmawia udostępnienia, wówczas właściciel ma prawo wejść do mieszkania w obecności funkcjonariusza Policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.

Zwrot kaucji

Zgodnie z prawem, zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja ta podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Jeżeli wynajmujący nie chce zwrócić kaucji albo dokonuje nieuprawnionych potrąceń, powinniśmy wezwać go do zapłaty, a w razie odmowy skierować powództwo o zapłatę do sądu. W tym celu należy wypełnić formularz pozwu, który możemy pobrać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozew podlega opłacie, której wysokość zależy od wartości naszego żądania. Jeśli będziemy domagać się zwrotu kaucji w kwocie do 2000 zł, wówczas opłata od pozwu wyniesie 30 zł, jeśli do 5000 zł – 100 zł.

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać wątpliwości związane z przedstawianymi zagadnieniami. Pamiętajmy też o zasadzie ignorantia iuris nocet, czyli „nieznajomość prawa szkodzi”. Im lepiej przygotujemy się do najmu mieszkania, tym pewniej unikniemy większości problemów.