Rekompensata w przypadku nieterminowo zapłaconej faktury

AdobeStock

Od 2013 roku w polskim prawie obowiązuje instrument, który ma na celu dyscyplinować przedsiębiorców w terminowym regulowaniu ich płatności. Na podstawie unijnej dyrektywy wprowadzono bowiem rekompensatę, która ma pozwolić na zrównoważenie kosztów dochodzenia opóźnionych należności. Warto o tym pamiętać – zarówno po to, by samemu uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami, ale […]