Czy zawsze należy płacić zachowek?

mężczyznatrzymającybanknotyzłotowe

Życie potrafi pisać różne scenariusze, dlatego jeśli to tylko możliwe, warto zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń. Dotyczy to przede wszystkim sfer prawnych i finansowych, które budzą duże emocje. Jedną z ważnych dziedzin jest m.in. kwestia spadku i należnego zachowku. Nieprzemyślane działanie może przynieść wiele problemów: zarówno finansowych, jak i rodzinnych. Co warto wiedzieć o zachowku? I czy jego wypłacanie jest konieczne w każdej sytuacji? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czy w każdej sytuacji konieczna jest wypłata zachowku?

Istnieje kilka sytuacji, w których wypłata zachowku nie jest konieczna. Pierwsza z nich to wydziedziczenie, które zachodzi po stworzeniu odpowiedniego wpisu w testamencie. Co ważne, taki krok musi wynikać z ważnych powodów, takich jak uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych, uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności przeciwko spadkodawcy lub najbliższych mu osób.

Po drugie, warto wziąć pod uwagę niegodność dziedziczenia. Krok ten polega na wykazaniu, że osoba, która ubiega się zachowek nie powinna go otrzymać, ponieważ – jak wskazuje nazwa – jest tego niegodna. Działanie stanowiące podstawę do takiego stwierdzenia to m.in. nakłanianie do sporządzania testamentu, nakłaniania do odwołania testamentu, a także próba przeszkodzenia w stworzeniu lub odwołaniu testamentu. Inne niegodne czyny to ukrycie, zniszczenie, czy sfałszowanie testamentu.

Jak uniknąć wypłaty zachowku?

Istnieje także kilka innych sposobów na to, aby uniknąć wypłaty zachowku. 

Przede wszystkim warto rozważyć wszystkie dane dotyczące sprawy, upewniając się, że roszczenie nie uległo przedawnieniu. Według polskiego prawa okres, w którym można ubiegać się o należność to pięć lat od ogłoszenia testamentu lub – w przypadku braku dokumentów – pięć lat od śmierci spadkodawcy.

Dobrym rozwiązaniem jest także wcześniejsze planowanie i wybranie takiego sposobu przekazania majątku, który nie powoduje obowiązku wypłacania zachowku. Chodzi m.in. o umowę dożywocia. Rozwiązanie to przenosi własność jeszcze za życia spadkodawcy i sprawia, że przekazany majątek nie wchodzi w skład majątku rozważanego w czasie ustalania zachowku. Dodatkowo jeśli w rodzinie panują dobre relacje, polubownym sposobem może być poproszenie uprawnionych do pisemnego zrzeczenia się roszczeń. Takie dokumenty stanowią zabezpieczenie przed późniejszymi konfliktami i sprawiają, że sytuacja jest jasna.

Oczywiście każda sprawa jest inna. Niekiedy okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zrzeczenie się zapisanego majątku, a co za tym idzie pozbycie się zobowiązań związanych z zachowkiem.

Jeśli stoisz przed trudną decyzją, jaką są sprawy spadkowe, bardzo ważnym krokiem jest skorzystanie z pomocy fachowca. Dzięki wsparciu naszej kancelarii adwokackiej dowiesz się, jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze w Twojej sytuacji. Sprawdzisz też, czy walka sądowa będzie opłacalna i co możesz zrobić, by jak najbardziej skorzystać.