Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

AdobeStock

Niedawno świętowaliśmy Dzień Matki oraz Dzień Dziecka. Zapewne wiele osób, wybierając prezenty dla najbliższych i organizując rodzinne spotkania, skorzystało z możliwości zakupów przez Internet. Tuż przed każdym tego typu świętem rozpoczyna się natomiast gorączka wyprzedaży. W takich okolicznościach nie trudno o podjęcie pochopnej decyzji i zakup nietrafionych upominków, dlatego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Kiedy możemy odstąpić od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy zostało przyznane wyłącznie konsumentowi i tylko wobec przedsiębiorcy, czyli podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą towarów lub usług. Dodatkowo – z mocy prawa – odstąpienie od umowy, bez konieczności podania przyczyny, dotyczy jedynie umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy zatem pamiętać, że dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym, warto dopytać sprzedawcę, czy regulamin tego sklepu także przewiduje taką możliwość. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, umowa zawarta na odległość to umowa w ramach zorganizowanego systemu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. Do umów tego rodzaju należą zatem wspominane wyżej zakupy przez Internet.

Termin i sposób odstąpienia od umowy

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i – poza pewnymi wyjątkami – rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Doradzamy, by wskazane oświadczenie przybrało formę pisemną i zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Warto również dodać, że regulaminy sklepów internetowych często zawierają postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy, zezwalając na jego przesłanie drogą elektroniczną. W takim przypadku możemy skorzystać z tego uproszczonego sposobu komunikacji.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowę uważa się za niezawartą. Strony mają obowiązek wzajemnego rozliczenia się. Sprzedawca musi zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument powinien odesłać zakupiony towar. Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy od kupującego.

Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Należy zwrócić uwagę, że w pewnych wypadkach prawo do odstąpienia od umowy zostało przez ustawodawcę wyłączone. Poniżej prezentujemy kilka wybranych przykładów.

Nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. uszyty na miarę garnitur) lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu (np. artykuły spożywcze). Nie można również skorzystać z tego prawa, jeśli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne i pomogą w rozwiązywaniu sytuacji spornych.