Elementy wyroku rozwodowego

AdobeStock

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Warto zauważyć, że w toku postępowania rozwodowego sąd rozważa wszystkie sprawy związane z funkcjonowanie rodziny, co znajduje odzwierciedlenie w wydanym rozstrzygnięciu. Jakie są zatem elementy […]

Kim są biegli sądowi?

AdobeStock

Temat biegłych sądowych łączy się z takimi zagadnieniami, jak postępowanie dowodowe i sposób wykazywania okoliczności, wymagających wiadomości specjalnych. Ze wskazanymi osobami możemy spotkać się w każdym sformalizowanym postępowaniu, zarówno tym prowadzonym przed sądem, jak i przez organ administracji publicznej. Co ważne, opinia biegłego jest jedynym środkiem dowodowym okoliczności, których wyjaśnienie wymaga […]

Ile to wszystko kosztuje? Koszty sądowe w sprawach cywilnych

AdobeStock

Podejmując decyzję, dotyczącą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, zapewne każdy zastanawia się nad wysokością związanych z tym kosztów – często jest to jedno z pierwszych pytań, zadawanych przez klientów kancelarii. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy wyjaśnić więc, co składa się na koszty sądowe w sprawach cywilnych oraz przybliżyć ich wysokość. Warto […]