ULGA NA ZŁE DŁUGI NIE PODLEGA DZIEDZICZENIU

wimat

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2014 r. (IBPP2/443-814/14/RSz) podatnik, który kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym rodzicu nie może rozliczyć nieściągalnych wierzytelności wynikających z wystawionych przez niego faktur.

Dyrektor Izby uznał, że podatnikowi nie przysługuje prawo do ulgi za złe długi w odniesieniu do żadnej z faktur wystawionych przez rodzica. Nie ma takiego prawa zarówno w sytuacji, gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona jeszcze za życia ojca, jak i gdy stało się to już po jego śmierci.

Dyrektor stwierdził, że w odniesieniu do pierwszej grupy faktur ma zastosowanie zakaz wynikający wprost z art. 97 i art. 103 ustawy o VAT. Przepisy te nakładają obowiązek składania deklaracji oraz obliczania i wpłacania VAT wyłącznie na podatnika tego podatku. Jeżeli zaś chodzi o drugą wymienioną kategorię faktur, tj. faktur, których nieściągalność została uprawdopodobniona dopiero po śmierci rodzica, to – zdaniem dyrektora izby – nie można odziedziczyć prawa do ulgi, które w ogóle nie powstało. Warunkiem koniecznym i niezbędnym jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności jeszcze za życia spadkodawcy – stwierdził dyrektor.

W praktyce oznacza to, że nieściągalność wierzytelności musiałaby zostać uprawdopodobniona jeszcze za życia ojca i tylko on mógłby skorzystać z preferencji

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-814/14/RSz.

za „Gazeta Prawna” z 19 stycznia 2015 r.


Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “kontakt”.