Jak napisać odpowiedź na pozew?

odpowiedź na pozew

Otrzymanie pozwu może wiązać się ze stresem i niepewnością. Rodzi to jednocześnie obowiązek sformułowania stosownej odpowiedzi. Czy wiesz, jak zrobić to w poprawny sposób?

Odpowiedź na pozew – czym jest?

Jak sama nazwa wskazuje, odpowiedź na pozew stanowi ustosunkowanie się pozwanego do stawianych mu zarzutów w procesie cywilnym. Innymi słowy, jest to środek do wstępnego wyrażenia swojego stanowiska, obalenia twierdzeń przeciwnej strony i źródło, na podstawie którego sąd może zapoznać się ze stanem faktycznym z obu perspektyw. Trzeba mieć na uwadze, że złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe. Termin wyznacza sąd, jednak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, nie może on wynosić mniej niż 2 tygodnie.

Co musi zawierać odpowiedź na pozew?

Jako adwokaci z Poznania pragniemy zaznaczyć, że odpowiedź na pozew jest przede wszystkim pismem procesowym. Oznacza to, że musi spełniać wymogi formalne stawiane przez przepisy prawa. Są one wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. W drugiej kolejności należy skupić się na głównym wniosku pisma, czyli żądaniu. Pozwany może domagać się oddalenia powództwa w całości lub części, a także uznania powództwa.

Dalsza metodyka formułowania odpowiedzi na pozew uzależniona jest m.in. od tego, co zawiera pismo strony przeciwnej. Pozwany może zaprzeczyć jej twierdzeniom, przedstawiając merytoryczne dowody, a także podnieść stosowne zarzuty, np. o nieważności umowy. Trzecią opcją jest złożenie powództwa wzajemnego.

Warto zaznaczyć, że odpowiedź na pozew to bardzo ważne pismo w sprawie. Nie należy pomijać w nim żadnych dowodów. Jeżeli pozwany nie przedstawi na tym etapie wszystkiego, co mogłoby pomóc mu w sprawie, a zechce jednak zrobić to w toku postępowania, sąd może zadecydować o pominięciu danego argumentu.