Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

AdobeStock

Instytucja przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową została wprowadzona w 2011 roku, na mocy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przepisy umożliwiające przeprowadzenie tego rodzaju restrukturyzacji zostały dodane do kodeksu spółek handlowych. Celem Prawodawcy było stworzenie dla przedsiębiorców, funkcjonujących w obrocie jako osoby fizyczne, przejrzystej procedury służącej zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Uzasadnienie przekształcenia

Warto zauważyć, że przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. W tym przypadku nie ma zatem wyodrębnionej sfery, która zwolniona byłaby spod ryzyka gospodarczego. Tymczasem spółka kapitałowa posiada odrębną osobowość prawną, majątek wspólników oddzielony jest od majątku spółki i wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, dochodzi zatem do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy jego majątkiem osobistym za zobowiązania. Warto dodać, że za zobowiązania powstałe już po przekształceniu odpowiada wyłącznie sama spółka, natomiast za zobowiązania wcześniejsze odpowiada przedsiębiorca wraz ze spółką, solidarnie. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej może mieć także inne uzasadnienie: uzyskanie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału, przekazanie prowadzenia spraw wyspecjalizowanemu zarządowi, możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa po śmierci założyciela.

Skutki przekształcenia

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, spółka kapitałowa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W wyniku przekształcenia nie zmieni się treść stosunków cywilnoprawnych, łączących osobę fizyczną z jej kontrahentami, a jedynie ich stroną stanie się z mocy prawa spółka kapitałowa, w miejsce tego przedsiębiorcy. Nie będzie zatem potrzeby zawierania nowych umów związanych z prowadzoną działalnością, czy też dodawania aneksów. Warto zaznaczyć, że spółka kapitałowa wstępuje również w prawa podatkowe przekształcanego przedsiębiorcy, związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną łączy się z pewnymi niedogodnościami. Rozwój przedsiębiorstwa uzasadnia rozważenie zmiany formy organizacyjno-prawnej i dostosowania jej do nowych potrzeb. Przekształcenie, wprowadzone do kodeksu spółek handlowych, jest jedną z możliwości, którą warto wziąć pod uwagę. Należy jednak dodać, że przed podjęciem ostatecznej decyzji koniecznym jest wszechstronne przeanalizowanie wszystkich konsekwencji oraz wzięcie pod uwagę argumentów zarówno za, jak i przeciw.