Poszukiwany współpracownik

mężczyzna

Kancelaria poszukuje aplikanta lub absolwenta wydziału prawa. Wymagania: – doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej, – podstawowa znajomość procedury cywilnej, prawa cywilnego, – dobra organizacja pracy, – samodzielność – dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listów motywacyjnych oraz życiorysów na adres mailowy Kancelarii: radca1@witkowski-partnerzy.pl W tytule […]

Niewłaściwe ograniczanie prokury

b

Parę dni temu, bo 30 stycznia 2015 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę o niedopuszczalności wpisu do krajowego rejestru sądowego prokurenta z równoczesnym ograniczeniem jego umocowania do działania wyłącznie z członkiem zarządu spółki. Uchwała ta przecina wątpliwości co do poprawności stosowania tak zwanej prokury niewłaściwej tj. właśnie takiej, w której […]

Prawo pracy – opodatkowanie ugody z pracownikiem

wimat

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, a następnie zawarł z pracodawcą ugodę przed sądem dotyczącą jego roszczeń odszkodowawczych, powinien zapłacić PIT – takie pogląd wyraził NSA w wyroku 21 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2918/12) Orzeczenie zostało wydane na bazie następującego stanu faktycznego: Pracownik – kobieta, […]

ULGA NA ZŁE DŁUGI NIE PODLEGA DZIEDZICZENIU

wimat

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2014 r. (IBPP2/443-814/14/RSz) podatnik, który kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym rodzicu nie może rozliczyć nieściągalnych wierzytelności wynikających z wystawionych przez niego faktur. Dyrektor Izby uznał, że podatnikowi nie przysługuje prawo do ulgi za złe długi w odniesieniu do żadnej […]

Prawo budowlane – przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania wymaga wstrzymania korzystania i przedłożenia dokumentów

wimat

  Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11 grudnia 2014 r. (II SA/Bk 900/14) Teza: Nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jako skutek samowolnej zmiany sposobu użytkowania przewidziane w art. 71a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. […]

Upadłość konsumencka – czy warto?

wimat

Zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji prawa upadłościowego, która ma w znaczny sposób ułatwić przeprowadzenie tzw. upadłości konsumenckiej poniżej przedstawiamy główne zalety tego postępowania. Zapraszamy również na nasz blog poświęcony upadłości konsumenckiej http://blog.witkowski-partnerzy.pl/ I ODDŁUŻENIE. Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu […]

PRAWO KONSUMENCKIE – wytyczne Komisji Europejskiej do nowelizacji

slider

PRAWO KONSUMENCKIE Wytycznie komisji Europejskiej do nowelizacji ws. sprzedaży konsumenckiej W Polsce nowe przepisy konsumenckie wejdą w życie 25 grudnia 2014 r. Wytyczne KE mogą pomóc przedsiębiorcom w przystosowaniu swoich regulaminów i procedur do nadchodzących zmian. Warto zaznaczyć, że według KE wytyczne będą na bieżąco uzupełniane i uaktualniane w oparciu o […]

OPŁATY PÓŁKOWE – jak z nimi walczyć?

wimat

Roszczenie o zwrot półkowego przedawnia się po trzech latach Sieci supermarketów często wykorzystują swoją pozycję na rynku i uzależniają współpracę handlową od zawierania fikcyjnych – z pozoru atrakcyjnych – umów marketingowych. Dzięki temu mogą pobierać narzucone przez siebie opłaty dodatkowe, którym kontrahent nie może się przeciwstawić. Praktyka wskazuje, że te dodatkowe opłaty […]

WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY

wimat

WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY Przedsiębiorca może przepakować towar bez zgody wprowadzającego do UE wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I CSK 534/13 Właściciel nie ma prawa zakazywać używania wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium wspólnoty pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą – […]

Zmiana przepisów dot. sprzedaży konsumenckiej

slide

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW – CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Przepisy polskiej ustawy wejdą w życie 25 grudnia […]

WADIUM A KOSZT PODATKOWY

wimat

Wadium zatrzymane z własnej winy nie stanowi kosztu Wyrok NSA z 27 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1821/12 Przedsiębiorca startujący w przetargu nie odliczy od podstawy opodatkowania kwoty zatrzymanej przez zamawiającego, nawet jeśli w wyniku odrębnej umowy został w końcu wybrany na generalnego wykonawcę. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że ww. sytuacji […]

Pranie brudnych pieniędzy

wimat

Notariusz zgłosi umowę darowizny nieruchomości, której wartość przekracza 15 tys. euro wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 1966/12 W Ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. notariusz został wskazany jako instytucja obowiązana w zakresie obowiązku rejestracji transakcji przekraczających […]