Na czym polega oddłużanie osób fizycznych?

szczęśliwy mężczyzna

Osoby fizyczne zwykle wpadają w długi z powodu nierozsądnego brania kredytów i chwilówek. Innymi powodami zadłużenia mogą być problemy takie jak nagłe i niespodziewane pogorszenie się sytuacji finansowej (np. utrata pracy) czy sytuacje losowe, wypadki, katastrofy naturalne itd. Choć powody zadłużenia mogą być różne, łączy je jedno – wierzyciele chcą odzyskać […]

Ogłoszenie upadłości – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

załamany mężczyzna

Rok 2020 był niezwykle trudny dla większości polskich przedsiębiorców z uwagi na pandemię COVID-19, która znacząco ograniczyła możliwości funkcjonowania wielu firm. Zmianom towarzyszyły problemy finansowe, a nawet długi. Właśnie dlatego w tamtym okresie wielu przedsiębiorców zaczęło się interesować ogłoszeniem upadłości. Na czym polega, jak się o nią starać oraz kto i […]

Na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?

kobieta przeglądająca dokumenty

Wyróżnić możemy cztery postępowania restrukturyzacyjne. Jednym z nich jest przyspieszone postępowanie układowe. Jego głównym celem jest zawarcie układu dłużnika z wierzycielami, na mocy którego miałby uniknąć ogłoszenia upadłości. Tryb takiego postępowania jest uproszczony. Przyspieszony tryb wiąże się również z oszczędnością czasu, a co za tym idzie – niższymi kosztami. Poza tym dłużnik […]

Czy upadłość konsumencka ratuje przed egzekucją komorniczą?

czy upadlosc konsumencka ratuje przed egzekucja komornicza

Upadłość konsumencka to narzędzie wprowadzone w 2009 roku. W obecnym kształcie polskiego prawodawstwa funkcjonuje jako element prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże, często i błędnie, upadłość konsumencka w świadomości społecznej funkcjonuje jako po prostu jako ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej. Nie jest to jednak taka prosta sprawa – trzeba spełnić odpowiednie warunki, ostateczna […]

Upadłość osoby fizycznej, a świadczenia alimentacyjne

dlugi

Dłużnik jest niewypłacalny w sytuacji utraty zdolności do uiszczania nałożonych na niego zobowiązań pieniężnych. Osoba ta może wnioskować o ogłoszenie upadłości finansowej. Celem postępowania sądowego – przeprowadzanego w przypadku wystąpienia przez dłużnika o ogłoszenie upadłości finansowej – jest zebranie informacji na temat zadłużenia i majątku wnioskującego, a następnie zaspokojenie jego wierzycieli. […]

OFERTA PRACY DLA APLIKANTKI /APLIKANTA I LUB II ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ/ADWOKACKIEJ

AdobeStock

„Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Witkowski, Cabała & Partners” sp. k. z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: APLIKANTKI /APLIKANTA I lub II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz doświadczenia; samodzielność w działaniu; pomoc doświadczonego radcy prawnego lub adwokata; możliwość […]

Kryzys w sektorze MSP. Czy jest się czego obawiać?

Czy jest się czego obawiać

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się osłabienia gospodarczego, czy wręcz kryzysu, przed którym coraz częściej ostrzegają nas media. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MSP, które już teraz przyznają, że odczuwają pewne objawy nadciągających zmian. Czy rzeczywiście będą to zmiany na gorsze? Zagrożenie kryzysem gospodarczym a małe i średnie przedsiębiorstwa […]

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Co nas czeka w 2020 roku?

restrukturyzacja

Nasza kancelaria specjalizuje się między innymi w prowadzeniu spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego – zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Od momentu powstania kancelarii kwestie związane z szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, rolników prowadzących gospodarstwo, pozostają w kręgu naszych zainteresowań.

Jak sanacja chroni majątek dłużnika?

AdobeStock

W poprzednim artykule przybliżyliśmy tematykę związaną z egzekucją przez zarząd przymusowy. Tym razem przyjrzyjmy się, jak dłużnik będący przedsiębiorcą może ochronić swój majątek poprzez sanację. Postępowanie sanacyjne Ratunkiem dla dłużnika po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy jest wniesienie wniosku o postępowanie sanacyjne. Dłużnik po złożeniu takiego wniosku uzyskuje ochronę przed egzekucją. […]

Egzekucja przez zarząd przymusowy

AdobeStock

Egzekucja przez zarząd przymusowy jest to szczególny sposób egzekucji, która może być skierowana tylko przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego. Polega na zaspokajaniu wierzycieli z dochodów uzyskiwanych z działalności dłużnika przez ustanowienie przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem bądź gospodarstwem rolnym. Niezbędna jest tu inicjatywa wierzyciela, ponieważ to […]

Najczęstsze przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

AdobeStock

W poprzednim artykule wskazane zostały przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzisiaj natomiast postaramy się przybliżyć kwestię dotyczącą tego, kiedy dochodzi do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istotne znaczenie w tej sprawie ma treść artykułu 4914 ustawy Prawo Upadłościowe, w którym określono przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednym […]

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

AdobeStock

Każdy pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.  Jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, który ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.   Płatny urlop szkoleniowy […]

Czym jest rękojmia?

wimat

Przez rękojmię rozumie się odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta. Jeżeli konsument zauważy wadę fizyczną bądź prawną zakupionego towaru, wtedy może złożyć reklamację na podstawie rękojmi. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne, […]

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

AdobeStock

Upadłość spółki jest niezwykle aktualnym tematem. W dzisiejszych czasach żadna spółka, ani żadne przedsiębiorstwo nie może być pewne tego, że nie dojdzie do sytuacji wymuszającej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Do powstania sytuacji, że spółka staje się niewypłacalna, mogą doprowadzić różne czynniki np. źle dobrana strategia zarządzania, niewypłacalność kontrahentów spółki, źle […]

Oddłużenie upadłego

AdobeStock

Całkowite oddłużenie Sąd po zakończonym postępowania umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają […]